Dag en nacht bereikbaar
T: +31 (0)72-5063033
F: +31 (0)72-5062552
E: info@biesboerexpertise.com

Bezoekadres
Mosselaan 65
1934 RA Egmond aan den Hoef
BIESBOER Expertise B.V. heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het houden van een Particulier Onderzoeksbureau (POB nr 108). Door deze vergunning mogen wij onderzoeken voor derden verrichten. BIESBOER Expertise B.V. is niet gelieerd aan andere bedrijven waardoor we onze status onafhankelijk hoog kunnen houden.

WPBR
Conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) zijn de onderzoekers van BIESBOER Expertise B.V. in het bezit van een legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau. Dit persoonlijk legitimatiebewijs, in de branche een gele pas genaamd, is verkregen na het voldoen aan de eisen van integriteit en bekwaamheid en het behalen van het diploma Particulier Onderzoeker. Het legitimatiebewijs is na toetsing aan de eisen verstrekt door de Korpschef van politie.

CPB
BIESBOER Expertise B.V. is conform de WPBR geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens waardoor er een waarborg is voor de bescherming van uw privégegevens. Uw gegevens worden conform de regels van het CPB verwerkt en opgeslagen.

NIVRE
Experts van BIESBOER Expertise B.V. voldoen aan de eisen van het register in de branche Toedrachtonderzoek van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). De registerexperts voldoen aan de eisen voor toelating en aan de eisen van permanente educatie waardoor ze altijd up to date zijn met de nieuwste regelgeving en technieken in de branche.

BPOB
Wij zijn als professioneel recherchebureau aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van de betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Leden zijn verplicht om vier keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergadering en om ieders kennis up to date te houden organiseert de BPOB regelmatig kennissessies die door leden bijgewoond kunnen worden.

Alle leden van de BPOB hebben een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met een daaraan gekoppeld POB-nummer en zijn goedgekeurd door de Politie (gele pas). Deze gegevens worden gecontroleerd voordat een lid zich kan aansluiten bij de BPOB. Niet alle recherchebureaus in Nederland met POB-nummer zijn aangesloten bij de BPOB. Wilt u zeker weten dat u met en rechtsgeldig bureau te maken heeft, dan kunt u voor de BPOB-aangesloten leden direct op de website van de BPOB het POB-nummer controleren. Op deze manier bent u er zeker van dat u zaken doet met een legitiem en professioneel recherchebureau.

Ons recherchebureau heeft ook en keurmerk. Particulier onderzoeksbureaus met een keurmerk moeten aan strenge eisen voldoen en worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke auditors van N'Lloyd. De medewerkers van keurmerkbureaus werken gegarandeerd met inachtneming van de Privacygedragscode, zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en het bedrijf is financieel gezond.

IASIU/IAAI/NFPA
Voor het netwerk in het buitenland zijn experts van ons bedrijf lid van de IASIU, The International Association of Special Investigation Units en van de IAAI International Association of Arson Investigators en van het National Fire Protection Association (NFPA).  Wij kunnen u helpen door het onderzoek voor u in het buitenland uit te voeren. Indien gewenst of indien het voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is, zullen we samen met één van de experts uit ons buitenlandse netwerk het onderzoek doen.

Logo BPOBP